Hörmətli istifadəçi!

Kliniki Tibbi Mərkəzin rəsmi internet səhifəsinin bu bölməsi vasitəsi ilə hər bir vətəndaş fəaliyyətimizlə bağlı təklif, ərizə və şikayətlə müraciət edə, arzu və istəklərini bildirə, eləcə də onu maraqlandıran məsələlər barədə yaza bilər.

Müraciətin mətni oxunaqlı olmalı, müraciətdə edilən təklif və ya tələb aydın ifadə edilməli, təhqir və böhtana yol verilməməlidir.

Müraciətdə təhqir və böhtana yol verildikdə, yaxud həmin şəxs özü barədə məlumatları dəqiq göstərmədikdə müraciətə baxılmır.
Elektron Müraciət