ADI, SOYADI, ATASININ ADI VƏZİFƏ QƏBUL GÜNLƏRİ VƏ SAATLARI ƏLAQƏ VASİTƏLƏRİ
Ələkbərov Könül Fidayıl oğlu Direktor Hər həftənin IV günü saat 15:00-dan başlayaraq kalakbarov.ktm@tabib.gov.az
Məsimov Hüseyn Məcid oğlu Direktorun müavini Baş həkim Hər həftənin I, III, V günləri saat 15:00-dan başlayaraq hmasimov.ktm@tabib.gov.az
Hüseynov Vilayət Rəsul oğlu İnzibati işlər üzrə Direktot müavini Hər həftənin II günü saat 15:00-dan başlayaraq vhuseynov.ktm@tabib.gov.az
Şıxsəidova Roza Əlimurad qızı Ümumi şöbənin müdiri,hüquqşünas Hər həftənin II və III günü saat 10:00-dan başlayaraq
Hüseynov Əfqan Elmik oğlu Maliyyə şöbəsinin müdiri Hər həftənin IV və V günü saat 10:00-dan başlayaraq ahuseynov.ktm@tabib.gov.az
Bağırov Bəhruz Kərəm oğlu İnsan resursları Şöbəsinin müdiri Hər həftənin III və IV günü saat 10:00-dan başlayaraq bbagirov.ktm@tabib.gov.az