22-28 həftəlik hamiləlik daxil olmaqla, vaxtında əvvəl doğuşların idarə olunması üzrə klinik protokol 2014.PDF Anafilaktik şok üzrə klinik protokol 2022.pdf Antimikrob dərman vasitələrinin istifadəsi üzrə klinik protokol 2022.pdf Arterial hipertenziyanın diaqnostika və müalicəsi üzrə klinik protokol 2009.pdf Ağciyər vərəmin kimyəvi terapiyası üzrə klinik protokol 2021.pdf Ağciyər vərəmin kompleks müalicəsində cərrahi müdaxilələrin tədbiqi üzrə klinik protokol 2014.PDF Ağciyərdənkənar vərəmin diaqnostika və müalicəsi üzrə klinik protokol 2010.PDF Ağciyərlərin xroniki obstruktiv xəstəliyi üzrə klinik protokol 2022.pdf Ağır preeklampsiyanın reanimasiyası üzrə klinik protokol 2022.pdf Aşağı ətraf venalarının xronik pozğunluqlarının diaqnostika və müalicəsi üzrə klinik protokol 2013.pdf Baş ağrılarının diferensial diaqnostikası üzrə klinik protokol 2012.pdf Bel nahiyəsində kəskin ağrıların diferensiaı diaqnostikası və müalicəsi üzrə klinik protokol 2022.pdf Bipolyar affektiv pozuntunun diaqnostika və müalicəsi üzrə kliniki protokol 2021.pdf Bronxial astmanın diaqnostika və müalicəsi üzrə klinik protokol 2022.pdf Böyrəkdaşı xəstəliyinin diaqnostika və müalicəsi üzrə klinik protokol 2010.pdf Böyüklər və yeniyetmələrdə İİV_QİŞS-in müayinə və antiretrovirus terapiyası üzrə klinik protokol 2013.pdf C virus hepatitinin diaqnostika və müalicəsi üzrə klinik protokol 2021.pdf Cərrahi əməliyyatdan sonrakı dərin venaların trombozu və ağciyər arteriyası tromboemboliyasının profilaktikası üzrə klinik protokol 2022.pdf Dağınıq sklerozun diaqnostika və müalicəsi üzrə klinik protokol 2022.pdf Demensiyanın diaqnostika və müalicəsi üzrə klinik protokol 2021.pdf Depressiyanın diaqnostika və müalicəsi üzrə klinik protokol 2021.pdf Doğuşda çiyinlərin distosiyası üzrə klinik protokol 2014.pdf Doğuşun induksiyası və stimulyasiyası üzrə klinik protokol 2022.pdf Döl qişalarının vaxtından əvvəl cırılmasının diaqnostika və müalicəsi üzrə klinik protokol 2011.pdf Döş qəfəsində ağrının differensial diaqnostikası üzrə klinik protokol 2009.pdf Düyünlü ur xəstəliyinin diaqnostika və müalicəsi üzrə klinik protokol 2022.pdf Dəmir defisitli anemiyanın diaqnostika və müalicəsi üzrə klinik protokol 2021.pdf Epilepsiya üzrə klinik protokol 2010.pdf Fizioloji hamiləliyi olan qadınlarda antenatal qulluq üzrə klinik protokol 2022.pdf Gürzə ilanı və gürzəkimlər fasiləsinin digər ilanlarının zəhəri ilə kəskin inyeksion zəhərlənmələrin diaqnostika və müalicəsi üzrə klinik protokol 2021.pdf Hamiləlik dövründə trombofilik ağırlaşmalar üzrə klinik protokol 2014.pdf Hamiləlik və infeksiyalar üzrə klinik protokol 2012.pdf Hamiləlik zamanı hipertenziv vəziyyətlər üzrə klinik protokol 2010.pdf Hamiləlik zamanı qanaxmalar klinik protokol 2022.pdf Hamiləlik zamanı vərəmin diaqnostika və müalicəsi üzrə klinik protokol 2014.pdf Hamiləlikdə rezus-izoimmunizasiya üzrə klinik protokol 2022.pdf Hemoblastozlar zamanı anemiyanın müalicəsi üzrə klinik protokol 2021.pdf Hemodializ üzrə klinik protokol 2022.pdf Hemofiliyanın diaqnostika və müalicəsi üzrə klinik protokol 2015.pdf Kəskin appendisitin diaqnostika və müalicə üzrə klinik protokol 2022.pdf Kəskin koronar sindromun diaqnostika və müalicəsi üzrə klinik protokol 2012.pdf Kəskin otitlərin diaqnostika və müalicəsi üzrə klinik protokol 2021.pdf Kəskin pankreatitin diaqnostika və müalicəsi üzrə klinik protokol 2021.pdf Meninqitlərin diaqnostikası və müalicəsi üzrə klinik protokol 2009.pdf Meymunçiçəyi xəstəliyinin diaqnostika və müalicəsi üzrə klinik protokol 2022.pdf Mədə və onikibarmaq bağırsağının xora xəstəliyi üzrə klinik protokol 2022.pdf Normal doğuş üzrə klinik protokol 2012.pdf Obsessiv-kompulsiv pozuntuların diaqnostika və müalicəsi üzrə klinik protokol 2021.pdf Onkoloji xəstələrdə fiziki aktivlik üzrə klinik protokol 2014.pdf Posttravmatik stress pozuntusunun diaqnostika və müalicəsi üzrə klinik protokol 2021.pdf Qeysərriyə kəsiyi əməliyyatı üzrə klinik protokol 2013.pdf Sabit stenokardiyanın diaqnostika və müalicəsi üzrə klinik protokol 2009.pdf Sağlam yenidoğulmuşlara qulluq üzrə klinik protokollar 2008.pdf Sağlamlıq imkanları məhdud uşaqların aşkarlanması üzrə klinik protokol 2012.pdf Sifilis xəstəliyinin laborator diaqnostikası üzrə klinik protokol 2010.pdf Sifilisin diaqnostika və müalicəsi üzrə klinik protokol 2015.pdf TRavmatoloji və ortopedik xəstələrdə tromboemboliyalarının profilaktikası üzrə klinik protokol 2021.pdf Tütünçəkmədən imtina etmə üzrə klinik protokol 2012.pdf Təhlükəsiz abortlar üzrə klinik protokol 2022.pdf Təşviş pozuntularının diaqnostika və müalicəsi üzrə klinik protokol 2021.pdf Uşaqlarda tənəffüs orqanları vərəminin diaqnostika və müalicəsi üzrə klinik protokol 2014.PDF Uşaqlarda xəstəxanadankənar pnevmoniyaların diaqnostika və müalicəsi üzrə klinik protokol 2022.pdf Vaxtından əvvəl doğuşlar üzrə klinik protokol 2011.pdf Vərəm xəstələrinin aşkarlanması üzrə klinik protokol 2010.pdf Vərəmin profilaktikası üzrə klinik protokol 2012.pdf Xroniki ağrı sindromu üzrə kliniki protokol 2022.pdf Xroniki hepatitlərin diaqnostika və müalicəsi üzrə klinik protokol 2021.pdf Xəstəxanadankənar pnevmoniyaların diaqnostikası və müalicəsi üzrə klinik protokol 2022.pdf Yanıqların diaqnostikası və müalicəsi üzrə klinik protokol 2022.pdf Yenidoğulmuşlarda hipoqlikemik və hiperqlikemik vəziyyətlər üzrə klinik protokol 2012.pdf Yenidoğulmuşlarda prosedurlar üzrə kliniki protokol 2011.pdf Yenidoğulmuşlarda qanaxmalar üzrə klinik protokol 2013.pdf Yenidoğulmuşlarda termotənzimləmə, onun pozulmaları və müalicəsi üzrə klinik protokol 2022.pdf Yenidoğulmuşlarda tənəffüs pozuntuları üzrə klinik protokol 2014.pdf Yenidoğulmuşların hiperbilirubinemiyası üzrə klinik protokol 2022.pdf Yenidoğulmuşların ilkin reanimasiyası üzrə klinik protokol 2012.pdf Yuxarı tənəffüs yollarının kəskin respirator infeksiyaları üzrə klinik protokol 2008.pdf Zahılıq dövrünün qanaxmaları üzrə klinik protokol 2022.pdf Çox az kütləli yenidoğulmuşların reanimasiyası, intensiv terapiyası və qulluğu üzrə klinik protokol 2013.pdf Çoxsaylı mielomanın diaqnostikası və müalicəsi üzrə klinik protokol 2021.PDF Ürək çatışmazlığının diaqnostika və müalicəsi üzrə klini protokol 2010.pdf Ürək-damar xəstəliklərinin profilaktikası üzrə klinik protokol 2014.pdf İİV-in anadan uşağa ötürülməsinin profilaktikası üzrə klinik protokol 2010.pdf İİV_QİŞS-li xəstələrdə opportunistik infeksiyaların profilaktika, diaqnostika və müalicəsi üzrə klinik protokol 2015.pdf İşemik insultun diaqnostikası və müalicəsi üzrə klinik protokol 2009.pdf Şizofreniyanın diaqnostikası və müalicəsi üzrə klinik protokol 2021.pdf Şəkərli diabet xəstəliyinin diaqnostika və müalicəsi üzrə klinik protokol 2009.pdf